Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rozwijajmy czytelnictwo!

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej  w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku otrzymało finansowe wsparcie na rok 2023  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata  2021-2025”.  

Kwota przyznanej dotacji to 12 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu Prudnickiego w wysokości 3 000,00 zł. Dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektur, wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.